Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BollKlubben Olympic
Malmö 1920

Bli medlem i BK Olympic
BLI MEDLEM
Allt seriespel inställt tills vidare
2020-04-02 21:44

Så här har styrelsens beslutsförförande gått till:
I samband med diskussionerna avseende seriestarten för distriktsfotbollen har vi fått en del frågor kring hur och varför vi beslutat si eller så. Vi vill därför kortfattat ge en kort sammanfattning kring den senaste tidens händelser och ställningstagande.

Styrelsen konstaterar att frågan är komplex mot bakgrund av de rekommendationer och förordningar som finns avseende smittspridning, samtidigt som Folkhälsomyndigheten uppmanar till att idrottsrörelsen skall hålla igång.

Vår utgångspunkt var och är att följa de rekommendationer och förordningar som regering och myndighet meddelar, men att inte göra egna övertolkningar eller egna spekulationer kring utvecklingen. En annan utgångspunkt har varit att i oroliga tider, där arbetsplatser och skolor stänger och där sociala inrättningar undviks, kan fotbollen vara en viktig och positiv kraft för individen i ett normalt och socialt tryggt sammanhang. Det noterades samtidigt att fotbollen utövades mer eller mindre som vanligt och klubbarna spelade träningsmatcher i alla åldrar som en i stort sett vanlig försäsong.

När regeringen begränsade folksamlingar till 500 personer i samband med evenemang gav FHM samtidigt ut råd och rekommendationer hur man genomför "mindre" evenemang. Förutom de övriga allmänna råden avseende hygien, minska sociala kontakter och stanna hemma vid sjukdom kompletterade FHM med att långa resor bör undvikas. En viktig bakgrund, som vi uppfattade det, till att SvFF beslutade att skjuta upp förbundsserierna, division 2 och 3 på herrsidan och Elitettan samt division 1 på damsidan, var att seriespelet medförde längre resor och i de norra distrikten t o m riktigt långa resor.
Skånes FF, liksom Stockholms- och Göteborgs fotbollförbund samt några distrikt till, gjorde en utvärdering och kom till slutsatsen att distriktsfotbollen generellt inte drabbades av begränsningen på 500 personer och några längre resor finns inte. D v s det fanns inga rekommendationer eller restriktioner som hindrade fotbollen från att starta enligt plan.
Dessutom uttalade FHM att smittorisken i samband med fotboll utomhus är väldigt låg, trots att spelet innebär kroppskontakt.

Samtidigt noterade styrelsen också signalerna om att en del spelare kände oro för att risken att smittas och att smitta andra samt att utifrån ett grupptryck känna sig tvingade att spela tävlingsmatcher trots att man var sjuk.

Förbundets uppgift är att främja fotbollen och efter övervägande beslutade styrelsen att liksom storstäderna fortsätta planera för ordinarie seriestart, utifrån att fotboll spelades och är man sjuk skall man även under normala omständigheter inte spela fotboll. Vidare att den enskilda oron var okänd till sin omfattning och betydelse samt att det måste vara upp till individen att besluta. Men att anvisningar för mindre arrangemang skall följas i samband med matcher.

Den 27 mars meddelade regeringen att den tidigare begränsningen om 500 personer i samband med evenemang sänktes till 50 personer. Enligt Polismyndigheten skulle dock intespelare, ledare och funktionärer ingå i begränsningen 50 personer.
Styrelsen gör då bedömningen att den nya straffsanktionerade begränsning om 50 personer medför, eller kan medföra, problem för arrangerande föreningar. En hel del av Skånes matcharenor är s k öppna för allmänheten där arrangerande förening inte kan och inte får stänga för ankommande besökare. I en tid då ingen annan fotboll spelas finns scenariot att publiktillströmningen blir extra stor. Föreningarna och därmed dess styrelse skulle kunna hamna i dilemmat att bryta matchen med tävlingsmässiga konsekvenser eller bryta mot ordningslagen.

Samtidigt är begränsningen en signal som förstärker oron för enskilda spelare och föreningar. Styrelsen beslutar då att omgående genomföra en enkät med tre alternativ för seriestart (april, maj eller juni) i syfte att få en bättre bild av läget bland föreningar. Resultatet har i media tyvärr rapporterats felaktigtdå det korrekta utfallet var:
Av 176 svarande föreningar ville 56,3 % ha seriestart den 4 april, 10,2 % önskade spelstart 21 maj och resterande 33,5 % ville ha seriestart i juni.
Även om majoriteten önskade ordinarie seriestart noterades att det förelåg risk för problem med publikbegränsning och att en stor minoritet önskade skjuta på seriestarten. Deras argument för att flytta fram starten är säkert många och varierande alltifrån allmän oro för smitta och smittspridning som att många spelare är indisponibla p g a sjukdom etc. Det bedömdes i sammanhanget ha relevant betydelse då det förelåg risk för många inställda matcher.

Efter noggrant övervägande beslutar styrelsen och förbundsledningen att skjuta upp seriespelet för seniorer och ställa in tävlingsmatcher till den21 maj, och följa utvecklingen. Vidare att starta ungdomsserierna enlig ursprunglig plan i april, men som en träningsserie under våren och en tävlingsserie under hösten. Landets grundskolor är fortfarande öppna och ungdomarna träffas dagligen och vi vill behålla ungdomarna aktiva och därigenom också kvar inom fotbollen.
Innan beslutet hann offentliggöras den 1 april meddelade FHM att nya direktiv skulle komma samma dag. Det nya direktivet var att kroppskontakt skulle undvikas och samtliga matcher oavsett tävlings- eller träningsmatch skall ställas in och skjutas upp. Kommunikationen var förvirrande utifrån frågan om fotbollsträning med kroppskontakt skulle upphöra (tidigare meddelat att det var mycket låg risk för smitta) eller om det skulle vara tillåtet med träning men inte att två träningsgrupper spelar mot varandra likt match. Senare den 1 april aviserades att förtydligande information skall komma.

BESLUT
Tolkningen Skånes FF gör är att de nya direktiven, efter förtydligande, är att serie/tävlingsmatcher i nuläget inte går att genomföra i någon ålder som förbundet administrerar men att föreningar kan spela träningsmatcher om det sker utifrån Skånes FFs rekommendationer.

2) Vårt namn & Vårt klubbmärke!
2020-04-01 11:53
Åren efter starten 1920 blev händelserika. A-laget kämpade sig upp i Malmöserien. Man startade upp ett reservlag och två juniorlag vilket var lite ovanligt på denna tid. En av Olympics största stjärnor på denna tid hette Elvir Svensson. Han var forward och en riktigt bra målskytt. Han vann bl a skytteligan 1922 med 17 mål och blev i och med detta föreningens förste skyttekung.

1924 blev ett händelserikt år. Klubben beviljades inträde i Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet. Men detta under förutsättningen att klubbnamnet ändrades än en gång.
I Stockholm fanns nämligen redan en klubb som hette Olympia. Eftersom BK Olympia växt snabbt och ordnat både stämplar och märken med sitt namn, vållade namnbytet problem. Detta löstes då någon kom på att man kunde skära bort den ena stapeln på a:et så att det istället blev ett c. Och så var BK Olympic fött. Det engelska namnet för olympiad.

Det första klubbmärket kom tidigt. Man gjorde detta redan innan namnbytet men betonade att man kom från Malmö istället för Stockholm. Detta märke blev inaktuellt vid namnbytet och man tog istället fram ett nytt märke i grönt/gult som har stått sig i många år. Man ändrade märket med att ta bort fotbollsspelaren och lägga till en lagerkrans runt märket som mer stämde in i vårt nya namn, Olympic.
På 90-talet lanserade man fram ett märke i endast grönt och vitt men man återgick några år senare till originalmärket igen. 
I år har BK Olympic tagit fram ett snyggt broderat märke som ovan syns på den ordinarie målvaktströjan. 100 år med BK Olympic!
2020-03-21 23:22
BK Olympic fyller 100 år!

Eftersom det inte kommer att publiceras någon jubileumsbok så kommer vi att på denna sida publicera olika artiklar från de gångna hundra åren.

Det kommer att hämtas reportage från äldre upplagor av jubileumsböcker men även nya artiklar skrivna av äldre medlemmar, våra stjärnspelare, bordtennisåren, medlemmar som lyckats i livet men inte blivit fotbollsspelare samt sist men inte minst reportage från dagens BK Olympic.

Artiklarna kommer att publicera lite då och då och kommer att arkiveras under fliken 100 år med BK Olympic.

Vi hoppas på trevlig läsning. 

 

Lars1) Starten - 1920
2020-03-21 23:15
Styrelsen 1920 - A-laget 1920
Föreningen stiftades den 21 mars detta år. Klubbens förste ordförande var Emil Andersson, men det var nog i första hand Ragnar Norlin, klubbens förste kassör, som var den egentlige stiftaren.
Till en början uppträdde de stolta fotbollsgrabbarna under namnet IF Olympia, ett namn som fick ändras två gånger vid senare år.
Men det första året var ett tungt år. IF Olympia hade dålig ekonomi och fick spela sina 15 A-lagsmatcher som lokaluppgörelser (vänskapsmatcher) mestadels på "hemmaplanen" -lekplatsen på Rörsjön.

Året efter så ljusnade det plötsligt för IF Olympia. Fyra gatuföreningar - Stenbockens IF, Andre-, Kornett- och Disponentsgatans IF - gick upp i Olympia. Medlemsantalet steg till över 100, material inköptes och klubbfärgen bestämdes till grön och vit.
Klubben sökte också provisoriskt medlemskap i Skånes Fotbollsförbund, och det godkändes under namnet BK Olympia.

Nästa inslag - Klubbnamnet & Klubbemblemet.

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
U15, 05/04 20:31 
U15, 04/04 21:48 
 
SAMARBETSPARTNERS
HITTA TILL OSS